Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV 19-0340

Kontakt

Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, 810 05 Bratislava
blok C, 12. poschodie

 

Zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

Tel.: + 421 2 32 888 627 
E-mailsilvia.kohnova@stuba.sk
Web: http://www.kvhk.sk

 

© 2011 by DLWRM FCE STU in Bratislava. Realizácia Fusion IS, s.r.o.