Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV 19-0340

Harmonogram projektu

Začiatok etapy Koniec etapy Názov etapy
01.07.2020 30.06.2023 WP1 - Zber a správa údajov
01.01.2021 30.09.2023 WP2 - Analýza zásob vody v povodí
01.04.2021 30.09.2023 WP3 - Analýza preferenčných dráh odtoku
01.04.2021 31.03.2024 WP4 - Analýza dynamiky odtoku
01.07.2021 30.06.2024 WP5 - Závislosť odtoku od zásoby vody
01.07.2021 30.06.2024 WP6 - Vývoj modelu

© 2011 by DLWRM FCE STU in Bratislava. Realizácia Fusion IS, s.r.o.