Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV 19-0340

Lokality a terénne merania

 

Ústie horskej časti Jaloveckého potoka 820 m n. m. (Meracie veličiny: výška hladiny, teplota a vodivosť vody, zrážky a vietor)

 

Osadenie meracej stanice v Hlbokej doline vo výške 1400 m n. m. (Meracie veličiny: výška snehu, teplota a vlhkosť vzduchu, slnečné žiarenie, vlhkosť a teplota pôdy v hĺbkach 5, 20 a 35 cm)

 

Jarné meranie snehu v Bobroveckej doline

 

Sťahovanie údajov Salatín 1900 m n. m.

 

Hlavná meracia stanica na otvorenej ploche Červenec 1500 m n. m.

 

Jarné topenie snehu a zvýšený prietok v dôsledku topenia sa snehu

 

Osadenie deluometrov - zariadení na meranie povrchového odtoku a osadenie zrážkomerov v horskom povodí

 

Osadenie meracej stanice v Bobroveckej doline vo výške 1500 m n. m. (Meracie veličiny: výška snehu, teplota a vlhkosť vzduchu, slnečné žiarenie, vlhkosť a teplota pôdy v hĺbkach 5, 20 a 40 cm)

 

Poškodenie lesa podkôrnym hmyzom po kalamite

Foto: ÚH SAV Liptovský Mikuláš


Na výskumnej lokalite Martinské hole - Malá Fatra, boli inštalované 2 fotopasce SUNTEK HC900M-G-LTE (v 1148 a 1242 m n.m.)

Obr. Snímka z fotopasce SUNTEK HC900M-G-LTE (pohľad na snehomernú latu) v nadmorskej výške 1148 m (lokalita Martinské hole - Malá Fatra)

 

Umiestnenie mikroklimatickej stanice v poraste Betula sp. a poraste Picea abies s detailom korunového priemetu porastu.