Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV 19-0340

Pracovné stretnutia

V rámci riešenia projektu bolo niekoľko pracovných stretnutí, na ktorých sa partneri projektu oboznámili s priebežnými výsledkami riešenia úloh.

 

Dátum Názov/téma Forma
09 / 2020 Úvodné stretnutie riešiteľov projektu online
03 / 2021 Zosúladenie časového harmonogramu, spracovanie dát a aktualizácia úloh online
04 / 2021 Prednáška o radaroch SHMÚ online
05 / 2021 Hodnotenie hydrologických modelov online
07 / 2021

Konektivita a dynamika tvorby povrchového odtoku 
Porovnanie zrážok z radaru

online

 

Dokumenty a pracovné materiály sú k dispozícii TU.

© 2011 by DLWRM FCE STU in Bratislava. Realizácia Fusion IS, s.r.o.